Download Fakturowanie dla Windows v1.7 crack

Added to site2005-07-30
Rating80/100
Votes3


fakturowaniedlawindowsv1.7crack.zip (3583 bytes)

namesizecompressed
FakturowanieDlaWindows.exe 4608 2761
Readme.txt 1202 576

Readme.txt

---------------------------------------------------------------------------------
               Fakturowanie dla Windows 1.7
---------------------------------------------------------------------------------

* Program

 Program fakturowanie wspomaga wystawianie dokument≤w takich jak faktura VAT,
 faktura koryguj╣ca VAT, faktura Pro Forma, dokument≤w kasowych KP oraz KW.
 Znajduje on zastosowanie w firmach us│ugowych oraz handlowych nie prowadz╣cych
 gospodarki magazynowej.

* Crack

 = Usuwa okno programu z rejestracj╣
 = Umo┐liwia uruchamianie programu bez ogranicze±

* Procedura

 = Uruchom FakturowanieDlaWindowsCrack.exe
 = Zaakceptuj ostrze┐enie
 = Kliknij [Wska┐] i znajdƒ plik Fakturowanie.exe
 = Gdy wszystko jest OK, wci£nij [Crack]
 = Co mo┐e byµ nie OK:
   - Rozmiar pliku jest niew│a£ciwy - mo┐liwe ┐e masz inn╣ wersjΩ programu
   - Fakturowanie.exe ma inny atrubut ni┐ Archiwalny (np. Tylko do odczytu)
   - Program jest uruchomiony
   - Program znajduje siΩ na dysku sieciowym lub dysku CD/DVD
   - Nie masz odpowiednich praw do modyfikowania pliku
 
* Adres kontaktowy

 moffet ma│pa poczta kropka onet kropka pl


# 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z